Zachęcmy do zapoznania się z nowszą wersją naszego programu OpiekunWEB Prolongata abonamentu Opis programu Zrzuty ekranu Pobierz demo Filmy demonstracyjne Zamów Opiekuna Nagrody Referencje Informacje prasowe Artykuły problemowe Ostatnie zmiany w programie
Formy sprzedaży Cennik Formularz zamówienia Partnerzy handlowi
Witamy nowych użytkowników Często zadawane pytania (FAQ) Cennik i prolongata abonamentuCzęsto zadawane pytania (FAQ) Wyślij zapytanie Kontakt z serwisem
W strefie znajdziesz najnowsze wersje programów Wejście do strefy gdzie można pobrać najnowsze wersje Opiekuna


Program Opiekun zdobył
pierwsze miejsce
w kategorii JAKOŚĆ
Komputer Świat (23/2005)Opiekun Ucznia - historia zmian


 
Opiekun Ucznia
Strefa plików SoftStory
 
Wersja 2.0.0.611
2008-03-01
Poprawki w obsłudze użytkowników dla Windows Vista
 
Wersja 2.0.0.595
2007-10-03
Usunięto problem występujący podczas deinstalacji programu w Windows Vista
 
Wersja 2.0.0.583
2007-05-07
Zmiany dla współpracy z Windows Vista
 
Poprawiono współpracę z programami firmy Panda
 
 
Wersja 2.0.0.534
2007-01-04
Zwiększenie możliwości konfiguracji tygodniowych limitów czasu
Zmiany w instalatorze programu
 
Wersja 2.0.0.525
2006-12-19
Zmiany w instalatorze programu
 
Wersja 2.0.0.524
2006-12-13
Program Avast! (począwszy od bazy danych wersji 0658-0) błędnie rozpoznaje jeden z plików Opiekuna jako zawierający konia trojańskiego. Wprowadzono zmiany eliminujące ten problem.
 
Wersja 2.0.0.523
2006-12-12
Wprowadzono poprawki umożliwiające działanie programu w kioskach internetowych
 
Zmieniono komunikat wyświetlany w wypadku zablokowania strony
 
Poprawiono akutalizatora programu
 
Poprawiono błąd w instalatorze uniemożliwiający kontynuację instalacji na niektórych komputerach z błędnie ustawioną datą systemową
 
 
 
Wersja 2.0.0.507
2006-05-23
Usunięto problem powodujący, że Opiekun nie pozwalał na pobranie niektórych plików video
 
Optymalizacja mechanizmów wewnętrznych programu
 
Wzmocniono mechanizmy zabezpieczające programu
 
Uaktualniono bazę danych programu
 


 
OpiekunNET
Strefa plików SoftStory
 
Wersja 3.0.0.783 -
2013-06-12
Dodanie możliwości blokowania numerów IP
 
 
Wersja 3.0.0.733
2009-04-21
Lista zmian w programie dostępna pod adresem
 
Wersja 3.0.0.729
2009-02-06
Rozbudowa projektora - możliwość projekcji filmów
 
Sortowanie nazw użytkowników w oknie logowania
 
Zmiany w oknie zdalnego pulpitu.
 
Poprawki w funkcji zdalengo uruchamiania komputerów (WakeOnLan)
 
Poprawka wyświetlania w oknie (grubość wiersza) w drzewie komputerów
 
Poprawka w obsłudze klucza rejestracyjnego w wypadku korzystania z wielu konsol równocześnie
 
Poprawka w skalowaniu okna zdalnego pulpitu
 
Poprawka w obsłudze kasowania komputerów (usunięcie błędu "index of bound)
 
Poprawka w funkcji zamykającej/restartującej komputer zdalny.
 
Poprawka w wyświetlaniu listy w oknie "wyślij komunikat"
 
Usunięcie błędu w obsłudze definiowania kategorii stron/plików/programów
 
Obsługa przesyłania plików do katalogów użytkownia (moje dokumenty, pulpit) w wypadku jeśli katalogi te przekierowane zostały na dysk serwera sieci.
 
Poprawka w obsłudze uprawnienia "pokaż tylko komputery z grupy użytkownika"
 
 
 
 
Wersja 3.0.0.714 (beta)
2008-11-13
Reorganizacja głównego okna programu. Dodano osobną zakładkę dla obsługi projektora multimedialnego, pozostałe zakładki przeorganizowano.
 
Projektor mulitimedialny: poprawiono działanie, wprowadzono możliwość ustawienia jako nadawcy projekcji dowolnego komputera na którym działa agent. Wprowadzono wizualizację procesu przebiegu projekcji.
 
Opcja zdalnego uruchamiania komputerów (Wake On Lan)
 
Nowe uprawnienia dla grup użytkowników
 
Możliwość wysłyania plików z konsoli do folderów "moje dokumenty" i "pulpit" aktualnie zalogowanego użytkownika
 
Deinstalator: opcja usunięcia bazy danych przy deinstalacji konsoli Opiekuna
 
Deinstalator: podczas usuwania agenta, który nie połączył się z konsolą i nie ma ustawionego hasła formatka z pytaniem o hasło jest pomijana
 
Zmiana sposobu działania przycisków blokowania klawiatury/komputera. Wprowadzono nowy przycisk służący do odblokowania klawiatury/komputera.
 
Zintegrowano z programem nową wersję UltraVnc, z poprawkami dla Windows Vista
 
Poprawki dla współdziałania Agenta z Windows Vista
 
Szereg drobnych poprawek zgłoszonych przez użytkowników
 
 
 
Wersja 3.0.0.676
2008-05-29
Możliwoœć definiowania sposobu dostępu do Internetu dla wybranych aplikacji. Opcja ta umożliwia np. konfigurację w której dostęp do sieci posiadać będš tylko wybrane programy np. przeglšdarki internetowe.
 
Poprawka w mechaniŸmie cyklicznego pobierania logów z komputerów klienckich
 
Wersja 3.0.0.672
2008-04-30
Opcje programu: wprowadzono możliwość konserwacji bazy danych i automatyczne usuwanie historii otwieranych stron po zadanym okresie.
 
Opcje programu: możliwość podglądu dokładnych danych na temat używanego serwera SQL.
 
Opcja blokowania przenoszenia elementów w liście komputerów poprzez mechanizm przeciągnij i upuść. Uniemożliwia przypadkową zmianę przynależności komputera do grupy. (Opcja dostępna z menu podręcznego po kliknięciu prawym przyciskiem na liście komputerów).
 
Instalator: dodatkowe parametry dla instalacji bezobsługowej programu:
/SQLSrv=nazwa_serwera_sql
 
/SQLAutWindows=1 sposób logowania i autoryzacji użytkowników serwera SQL. 1 dla autoryzacji poprzez mechanizmy Windows, 0 dla autoryzacji poprzez serwer SQL
W wypadku autoryzacji poprzez serwer SQL można podać dodatkowe parametry:
/SQLUserName=nazwa_użytkownika_sql
/SQLUserPass=hasło_użytkownika_sql
 
Usunięto błąd pojawiający się podczas próby uruchamiania programu na komputerze zdalnym.
 
Instalator: poprawki w trybie instalacji cichej (/verysilent)
 
 
 
 
Wersja 3.0.0.670
2008-02-20
Opcja zdalnego restartu komputerów
 
Konsola zapamiętuje stan drzewa komputerów (sposób sortowania i zwinięcie/rozwinięcie grup)
 
Zmieniono częstotliwość dokonwywania wpisów w bazie danych programu celem poprawy wydajności
 
Zmieniono sposób pobierania informacji o częstotliwości procesora poprzez agenta
 
Podczas aktualizacji Agentów konsola zaznacza automatycznie tylko komputery posiadające starszą wersję agenta
 
 
 
Wersja 3.0.0.668
2008-02-14
Do listy komputerów dodano dodatkową ikonę informującą o stanie blokady internetu/klawiatury dla komputera. Ikona pojawia się w sytuacji gdy prawa użytkownika zalogowanego na komputerze nie pozwalają na wykonanie/zdjęcie blokady
 
Po zablokowaniu klawiatury komputera-agenta w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest komunikat o istniejącej blokadzie do czasu jej cofnięcia
 
Opcja widoki/właściwości komputera. Do listy widocznej po kliknięciu na grupę komputerów dodano możliwość wyświetlenia adresów IP komputerów
 
Konsola zapamiętuje szerokości kolumn wyświetlanych w drzewie komputerów
 
Sortowanie wg. polskich znaków w liście użytkowników
 
Błąd przy definiowaniu kategorii programów gdy lista kategorii była pusta
 
Wysyłanie komunikatu do komputerów-agentów nie powoduje wyświetlania komunikatów gdy na komputerze brak zalogowanego użytkownika
 
Możliwość zmiany (poprzez drag&drop) grupy do której należy komputer została zablokowana dla użytkowników konsoli nie mających pełnych praw administratora
 
Poprawiono opcje (np. wyłączanie komputerów, wysyłanie komunikatów) działające na wielu komputerach jednocześnie wybranych z listy
 
Instalator: błąd 1078 ("Nazwa jest już w użyciu jako nazwa usługi lub wyświetlana nazwa usługi") pojawiający się podczas reinstalacji konsoli
 
Podczas dodawania komputera identyfikowanego poprzez adres IP jeśli komputer o takim samym adresie IP jest już w bazie wyświetla się komunikat umożliwiający zidentyfikowanie komputera
 
Poprawiono sposób wykonywania zrzutów ekranowych dzięki czemu po przeskalowaniu są one wyraśniejsze.
 
Instalator konsoli: jeśli zostanie wywołany z parametrem /verysilent użytkownik nie ma możliwości przerwania procesu instalacji/rejestracji programu
 
Instalator konsoli: dodano automatyczne wpisywanie do listy wyjątków zapory windows programu kontroli zdalnej (ultravnc)
 
 
Wersja 2.0.0.551
2007-01-10
Zmiany w instalatorze programu
 
Wersja 2.0.0.535
2007-01-04
Poprawiono obsługę zmiany stanu komputerów
 
Wersja 2.0.0.519
2006-11-20
Poprawiono obsługę wielu użytkowników w konsoli
 
Poprawiono współpracę konsoli ze zdalnym pulpitem Windows
 
Poprawiono uaktualnianie informacji o użytkownikach zalogowanych na komputerach klienckich
 
Usunięto inne, drobne błędy zgłoszone przez użytkowników programu
 
 
 
 
Wersja 2.0.0.475
2006-03-22
Uwaga!
Ze względu na zmiany w protokole po zainstalowaniu nowej wersji serwera konieczna jest aktualizacja Agentów. Dla prawidłowego działania zrzutów ekranowych oraz zdalnego pulpitu (UltraVnc) konieczne być może (zwłaszcza w wypadku sieci z działającym ISA Serwer) odblokowanie portów 8383, 8385, 8386.
 
W wypadku gdy na końcówkach działa Windows XP konieczne jest również dodanie do zapory systemu (jeśli jest włączona) wyjątku zezwalającego na pracę programów:
      - OpSrv.exe (umieszczonego w katalogu %windir%\system32)
      ś WinVnc.exe (umieszocznego w podkatalogu VNC Opiekuna)
 
Powyższa konfiguracja zapory jest dokonywana automatycznie przez instalator Agenta - jednak w wypadku sieci z serwerem SBS może ona zostać nadpisana przez GPO (tam też można dokonać odpowiednich zmian konfiguracji globalnie dla całej sieci).
 

Konsola Administracyjna
 
Zmieniono główny ekran konsoli. Obecnie użytkownik ma możliwość prostego wyświetlenia logów z danego okresu dla wybranego użytkownika czy też komputera.
 
Dodano możliwość sortowania listy historii otwieranych stron (log) . Klikając na nagłówku z nazwą pola możliwe jest sortowanie po: dacie godzinie/adresie/nazwie użytkownika.
 
Zoptymalizowano szybkość przesyłania plików pomiędzy konsolą a Agentami - dzięki temu znacznemu przyśpieszeniu uległo pobieranie zrzutów ekranowych.
 
Dodano możliwość wywołania zdalnego pulpitu komputera.
Możliwy jest zarówno podgląd jak i współdziałanie ze zdalnym pulpitem. Szybkość
przekazywania obrazu i działania zdalnego pulpitu można dodatkowo zwiększyć poprzez
zainstalowanie na komputerach klienckich programu Ultr@VNC Video Driver. Program działa w systemach Windows 2000, XP, 2003, można go pobrać korzystając z adresu http://www.ultravnc.com/
Ze względów licencyjnych nie mógł on zostać dodany do programu instalacyjnego.
 
Zmienono wygląd głównego okna programu.
 
Do listy komputerów dodano pozycję "wszystkie komputery" oraz opcję "wyświetlaj tylko włączone".
 
Dodano opcję "Instalacja Agentów".
Umożliwia ona zdalną instalację/aktualizację Agentów. Możliwa jest instalacja Agenta również na komputerach, na których nie był on jeszcze zainstalowany, opcja ta działa jednak tylko dla systemu Windows 2000, XP, 2003.
Wymagane jest by na komputerze włączone były:
      ś Opcje połączenia sieciowego: "Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks" (zarówno na serwerze gdzie uruchomiono konsolę Opiekuna jak i na stanowiskach gdzie będzie instalowany Agent)
      ś Usługa: "Rejestr Zdalny" (tylko na komputerach klienckich)
W większości przypadków (np. dla sieci z serwerem SBS) opcje te są
włączone, możliwe więc powinna być zdalna instalacja Agentów bez konieczności
wykonywania operacji na każdym komputerze z osobna.
 
W kolejnych wersjach Opiekuna będzie możliwa aktualizacja Agenta dla pozostałych wersji Windows (98, ME) - jednak dla tych wersji Windows ze względu na brak niektórych mechanizmów będzie możliwe tylko aktualizowanie Agenta - pierwsza instalacja Agenta będzie musiała być przeprowadzona "ręcznie".
 
Poprawiono opcję automatycznego odświeżania historii otwieranych stron. Jeśli lista stron zostanie posortowana po dacie i włączona jest opcja "Odświeżaj automatycznie co x sekund" to nowo otwierane strony pojawiają się automatycznie u góry listy.
 
Poprawiono błąd uniemożliwiający w niektórych sytuacjach usunięcie komputera z listy.
 
 

 
POZOSTAŁE:
 
Dodano automatyczne kasowanie wpisów historii otwieranych stron starszych niż zadany okres czasu. Okres przechowywania historii ustawiany jest w opcjach konsoli.
 
Podczas instalacji wywoływany jest program zmieniający jeśli to konieczne strukturę bazy Opiekuna.
 
Do programu instalacyjnego Agenta dodano opcję testowania połączenia z serwerem Opiekuna.
 
Rozbudowano algorytm wznawiania transmisji pomiędzy Agentem a serwerem Opiekuna w sytuacji gdy np. zostanie wyłączony serwer lub połączenie sieciowe.
 
Rozbudowano i poprawiono aktualizator programu.
 
Usunięto kilka zgłoszonych błędów m.in. problemy z działaniem Agenta w sytuacji gdy komputer został zarażony niektórymi rodzajami wirusów/trojanów.