Jaki może być efekt braku zabezpieczeń komputerów w szkole przed szkodliwymi dla dzieci treściami w internecie?

 

Oto przypadek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie.

Rodzic jednego z uczniów zawiadomił magistrat sprawujący nadzór nad szkołą o tym, że uczniowie na lekcji informatyki oglądali materiały pornograficzne.  Kontrola magistratu wykazała, iż faktycznie do tego doszło.  W związku z tym została powiadomiona policja i prokuratura. Czarne chmury wiszą nad nauczycielem informatyki, którym jednocześnie była Dyrektor szkoły.  W grę mogą wchodzić zarzuty braku zabezpieczeń w pracowni komputerowej przed dostępem do niewłaściwych stron a nawet rozpowszechniania i prezentowania treści pornograficznych osobom małoletnim. Dochodzenie w sprawie trwa.

Źródło:
http://www.jelonka.com/
http://jeleniagora.naszemiasto.pl/
http://wroclaw.gazeta.pl/

Każda szkoła ma obowiązek zabezpieczenia komputerów uczniowskich programem filtrującym treści internetowe.  Art. 4a.  ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz. 458) brzmi:

"
Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
"


Pełny tekst ustawy można znaleźć na stronie http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-zarzadzajacych-szkola/ustawa-o-systemie-owiaty


SP Nr 1 w Szklarskiej Porębie była naszym klientem, użytkownikiem programu Opiekun Ucznia. Szkoła otrzymała program wraz z pracownią, jednak nie wykupiła prolongaty na kolejny okres. Niestety jakiś czas później doszło do zdarzenia z oglądaniem pornografii przez uczniów na lekcji.

W związku z prowadzonym śledztwem Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze zwróciła się do naszej firmy z zapytaniem m.in. Czy SP Nr 1 była zobowiązana do opłaty licencji i czy tego dopełniła.  Szkoła nie miała obowiązku wykupienia prolongaty abonamentu Opiekuna Ucznia i tego nie zrobiła, miała jednak obowiązek zabezpieczenia komputerów jakimś programem filtrującym. Czy komputery były zabezpieczone wykaże toczące się postępowanie.

Nie chcemy nikogo oceniać ani wskazywać winnych w tej historii.Pragniemy tylko uczulić osoby odpowiedzialne w szkołach na właściwe zabezpieczenie komputerów. Warto mieć na uwadze zarówno dobro dzieci jak i dobre imię szkoły oraz swoje. Podobna sytuacja może zdarzyć się wszędzie, także w Twojej szkole.